Kamery v IHS Kuřim

Máme úctu k Vašemu soukromí při tréninku, pokud nepoškozujete prostory a vybavení střelnice, tak nás nezajímá,
co uvnitř děláte.

Proč máme ve střelnici kamery?

Střelnici si rezervujete a po danou dobu je určena jen a pouze pro Vás. Když dotrénujete, nikdo Vás nepřijde zkontrolovat. Kdyby se nějaké zařízení poškodilo nebo zničilo, budeme díky záznamům schopni určit, zda k poškození došlo pouhým běžným opotřebením, nebo svévolným ničením. A také budeme vědět, kdo poškození případně způsobil. Pokud hrajete fér, nemáte se čeho bát. Ba naopak, v takovém případě chrání kamery i vás.

Co zaznamenáváme a jak dlouho

Na kamery zaznamenáváme pouze obrazový záznam. Vedle toho jsou záznamy přenášeny i online. Zvuk přenášen ani zaznamenáván není. Záznamy standardně uchováváme po dobu 7 dní a poté se automaticky mažou.

Kdo kamerový systém provozuje

Pouze my, provozovatel Interaktivní hokejové střelnice Kuřim, tj. společnost Vokr, s.r.o., IČO08257736. Jsme tedy správcem i zpracovatelem osobních údajů, které kamery přenáší a zaznamenávají. Místem zpracování jsou prostory samotné Interaktivní hokejové střelnice (Sportovní 2033/7, 664 34 Kuřim).

Kdo záznamy uvidí

Díky on-line přenosu záznamů namátkově monitorujeme, zda je střelnice v pořádku.

Samotné záznamy pak obvykle neuvidí nikdo. Poškozování a ničení majetku a další projevy vandalismu však netolerujeme. Pakliže k takovému jednání dojde, neprodleně kontaktujeme policii a předmětné záznamy předáme příslušnému orgánu (policie, soud apod.) V takovém případně nejsou záznamy po sedmi dnech mazány, ale z důkazních důvodů je uchováváme do pravomocného skončení věci.

Další informace o kamerovém systému

V prostorách se nachází čtyři kamery, které prostory nepřetržitě monitorují. Kamery jsou rozmístěny tak, aby byly dostatečně zachyceny případné krádeže či poškozování majetku. Kamerový systém je vybaven nočním viděním.

Dotaz, námitka a vaše práva

Pokud máte dotaz týkající se našeho kamerového systému, nebo námitku proti jeho používání, napište nám.

Pokud jste u nás byli, máte právo na přístup k osobním údajům, které se vás týkají, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Pro uplatnění těchto práv nám napište.